• starpowereurope   starpowersemi

   ∷ 市场营销 > 营销网络

   

  营销网络

  嘉兴总部

  电话:0573 82585600     传真:0573 82585601    网址:www.powersemi.com


  北京                             深圳                                南京                                成都

  电话:010 57236290   电话:0755 32910097   电话:025 84937665   电话:028 84544069

  传真:010 88696821   传真:0755 32910097   传真:025 84937665   传真:028 84544069


  济南                                 青岛                                武汉

  电话:0531 55504713     电话:0532 68982978     电话:027 88739616

  传真:0531 66683585     传真:0532 68982978     传真:027 88739606


  斯达欧洲公司 Ai Ciòss, CH-6593 Cadenazzo, Switzerland

  斯达欧洲研发中心 Wiesentalstrasse 40, 90419 Nuremberg, Germany

  斯达欧洲网址:www.starpowereurope.com


  ? Copyright ? 2015-2019 嘉兴斯达半导体股份有限公司. All Rights Reserved.    浙ICP备17041955号     
  新浪三分彩计划大小